سایت ما این امکان را دراختیار شما قرار میدهد که به محض تحویل فوری فرش ، شما تا 7روز فرصت دارید که فرش را برگردانید .این فرصت به شما داده شده که در صورتی که فرش خریداری شده همخوانی با دکور منزلتان نداشت(جلوه فرش کاشان با نکات طلایی دکوراسیون) یا گمان کردید که فرشی که برای شما ارسال شده، همان فرش خریداری شده توسط خودتان نیست تا هفت روز فرصت دارد که برگردانید.