فرش ماشینی 1000 شانه- تراکم 3000-مدل نسترن فیلی

موجود

مدل نسترن فیلی
1000
3000

ضمانت 5ساله شرکت فرش آریامهر

1*1.5 1.5*2.25 2*3 2.5*3.5 3*4
فیلی

8,000,000 ریال

معرفی اجمالی فرش

فرش ماشینی 1000 شانه- تراکم 3000-مدل نسترن فیلی

فرش ماشینی 1000شانه تراکم 3000مدل نسترن فیلی عرضه شده در شرکت فرش آریامهر 

پزردهی فرش ماشینی

در ادامه مبحث پرزدهی فرش ،مورد دستگاهها ومواد اندازه گیری پرز صحبت کنیم. 

یک فرش 500شانه با تراکم 1000 واز نوع تک پودی مورد آزمایش قرار گرفته است. 

ازمایشات با دستگاه مکش یا تتراپاد،یا شانه انجام میگیرد. در این آزمایش وسیله ای که استفاده میشود شانه است.آزمایش اینگونه انجام میشود که قابی به شکل مربع با ابعاد 12سانتی متر روی فرش گذاشته میشود. ودران با شانه ای 10بار درهریک از جها تاروپود میکشیم.سپس میزان الیاف جداشده از خاب در سطح فرش ظاهر میشوند را اندازهگیری میکنند. این روش معیاری مناسب جهت مقایسه میزان پرز فرش این آزمایش 10بار صورت میگیرد. مقدار نهایی پرز بااستفاده از میانگین نتایج برآورد میشود. باید توجه کرد که میزان پرز خارج شده به نیروی دست بستگی دارد به این دلیل که شانه باید به نیروی دست یک شخص به فرش کشیده شودتا نیرو ثابت باشد. 

ویژگی فرش

فرش ماشینی 1000 شانه- تراکم 3000-مدل نسترن فیلی

فرش ماشینی- 1000شانه -10رنگ بافت ویژه(کلکسیون باربد)
فرش ماشینی -1000شانه-8رنگ(کلکسیون زیبا)
فرش ماشینی-1000شانه -8رنگ -برجسته -آلبوم2(کلکسیون اصفهان)
فرش ماشینی -1000شانه -10رنگ -برجسته-آلبوم 1(کلکسیون صفوی)
جنس نخ خاب 100٪آکریلیک هیت ست
جنس نخ پود پنبه
تعدادرنگ 8 رنگ
درجه کیفیت درجه یک یا ممتاز
تعداد گره در متر مربع 1000000
ارتفاع نخ خاب 8±1

نظرات کاربران

کد امنیتی