1000 شانه 8 رنگ مهر افشان سرمه ای

موجود

1000
1000
3000

ندارد

3*4
سرمه ای الماسی

64,000,000 ریال

معرفی اجمالی فرش

1000 شانه 8 رنگ مهر افشان سرمه ای

.

ویژگی فرش

1000 شانه 8 رنگ مهر افشان سرمه ای

فرش ماشینی- 1000شانه -10رنگ بافت ویژه(کلکسیون باربد)
فرش ماشینی -1000شانه-8رنگ(کلکسیون زیبا)
فرش ماشینی-1000شانه -8رنگ -برجسته -آلبوم2(کلکسیون اصفهان)
فرش ماشینی -1000شانه -10رنگ -برجسته-آلبوم 1(کلکسیون صفوی)
جنس نخ خاب 100% آکرولیک هیت ست شده
تعداد گره در متر مربع 1440000
ارتفاع نخ خاب 9±1

نظرات کاربران

کد امنیتی