فرش ماشینی 1000 شانه-تراکم 3000-مدل نسترن کرم

موجود

مدل نسترن کرم
1000
3000

ضمانت 5ساله شرکت فرش آریامهر

1*1.5 1.5*2.25 2*3 2.5*3.5 3*4
کرم

8,000,000 ریال

معرفی اجمالی فرش

فرش ماشینی 1000 شانه-تراکم 3000-مدل نسترن کرم

فرش ماشینی 1000شانه تراکم 3000مدل نسترن کرم عرضه شده در کارخانه فرش آریامهر 

در ادامه مبحث پرزدهی فرش امروز میخواهیم دررمورد آزمایشاتی که صورت میگیرد صحبت کنیم. 

--چرا فرش ماشینی 1000شانه بخرم ؟

1)در صد الیاف آزاد ؛ابتدا یک آمایش آماری صورت میگیرد با این هدف که حدودی از مقدار پرزدهی خاب حاصل شود ودر نتیجه صورت تقریبی مقدار پرزدهی فرش مشخص شود. یعین در نظرگرفته شده است که اگر عامل تاب نباشد ،چه میزان از الیاف توسط زمینه گرفته شده است وخارج نمیشود وچه مقدار برسطح فرش به صورت پرز ظاهر میشود؟البته باید به این توجه کرد که پرز حاصل مقدار ماکزیمم است. برای این آزمایش ابتدا 30 نونه 2سانتی متر از نخ خب تهیه کرد ووزن میکنند. در ادامه وسط نمونه ها را محکم میگیرند. تاشبیه سازی صورت بگیرد.در وهله بعد با باز کردن تاب نخهاو خارج کردن الیاف آزاد ان مجموع الیاف خارج شده از 30 نمونه را وزن کرده و درصد الیاف آزاد آن را محاسبه میکنند. این آزمایش برای 5نخ با رنگهای متفاوت صورت گرفت .نتیجه ای که حاصل شد این بود که درصد الیاف آزاد را در حدود 8الی9درصد نشان داد. در قیاس با الیاف آزاد واقعی فرش بیشتر میباشد. زیرا؛در فرش مراحل تکمیل کننده از جمله پرس زنی صورت میگیرد که خود عاملی است که پرز های بیشتری از فرش خارج شود. نکته ای مهم این است که تاب نخ کامل باز نمیشود اما در این آزمایش تاب نخ به طور کامل باز میشود. 

 

ویژگی فرش

فرش ماشینی 1000 شانه-تراکم 3000-مدل نسترن کرم

فرش ماشینی- 1000شانه -10رنگ بافت ویژه(کلکسیون باربد)
فرش ماشینی -1000شانه-8رنگ(کلکسیون زیبا)
فرش ماشینی-1000شانه -8رنگ -برجسته -آلبوم2(کلکسیون اصفهان)
فرش ماشینی -1000شانه -10رنگ -برجسته-آلبوم 1(کلکسیون صفوی)
جنس نخ خاب 100٪آکریلیک هیت ست
جنس نخ پود پنبه
تعدادرنگ 8 رنگ
درجه کیفیت درجه یک یا ممتاز
تعداد گره در متر مربع 1000000
ارتفاع نخ خاب 8±1

نظرات کاربران

کد امنیتی