فیلتر فرش
دسته بندی

رنگ بندی

سایز

فرش ماشینی 1500شانه -برجسته-آلبوم 1(کلکسیون گیشا)

ارتفاع نخ خاب

تعدادگره در متر مربع

درجه کیفیت

تعداد رنگ

جنس نخ پود

جنس نخ خاب